Mesleki statü: Stajyer Avukat

Eğitim ve mesleki gelişim süreci: Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2020);  Fikri Mülkiyet Hukuku Semineri, Avrupa Hukuk Öğrencileri Birliği (ELSA) (2020); Teknolojik Gelişmelerin Hukuka Etkisi Semineri, Türkiye Barolar Birliği (2019); Bilişim Hukuku Semineri, Avrupa Hukuk Öğrencileri Birliği (ELSA) (2019)

Önceki mesleki faaliyetler: Ide Danışmanlık Limited Şirketi, İstanbul, Yardımcı Stajyer (2019); Başer Hukuk Bürosu, Ankara, Yardımcı Stajyer (2019)

Yabancı dil: İngilizce, Almanca