FEYZİOĞLU AVUKATLIK BÜROSU, her yıl belli sayıda genç hukukçuya staj imkanı sağlamaktadır.

Stajyerlere, Büronun geniş bir yelpazeye yayılmış danışmanlık ve adliye işlerinde eğitim görme fırsatı tanınmaktadır.

Bu noktada öncelikli amacımız, Ankara Barosunun verdiği kaliteli staj eğitimine destek olmak üzere, avukat adaylarına iş disiplinini, araştırma yapmayı, kendilerini ifade etmeyi ve dosya takibini öğretmek, böylece özgüvenlerini geliştirmektir.

FEYZİOĞLU AVUKATLIK BÜROSUNDA avukatlık stajı yapmak isteyen adayların:

1) İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birini, hukuk metinlerini okuyup anlayabilecek düzeyde bilmeleri;
2) Word programını kullanabilmeleri
3) Düzenli, disiplinli ve öğrenmeye istekli olmaları
4) Kılık, kıyafet ve davranışlarında bir avukat titizliğini göstermeleri zorunludur.

Büroda sigara içilmesi kesinlikle yasaktır ve ilişik kesme sebebidir.

Avukatlık stajının ilk altı aylık döneminin başlangıcında Büroda staja başlanması tercih edilmektedir.

Stajyer adayları, iletişim bilgilerini de içeren fotoğraflı bir özgeçmişlerini feyzioglu@feyzioglu.av.tr e-posta adresimize gönderebilirler.

İlgilenen genç meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur.