Sağlık Çalışanlarına Yıpranma Payı: 7146 sayılı “Askerlik Kanunu ile Diğer Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı KHK’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”da Yer Alan Erken Emeklilik Düzenlemeleri Hakkında Bilgi Notu

Sağlık Çalışanlarına Yıpranma Payı: 7146 sayılı “Askerlik Kanunu ile Diğer Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı KHK’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”da Yer Alan Erken Emeklilik Düzenlemeleri Hakkında Bilgi Notu

Av. Begüm Feyzioğlu

Feyzioğlu Avukatlık Bürosu Avukatı

7146 sayılı “Askerlik Kanunu ile Diğer Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı KHK’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 3 Ağustos 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Anılan kanunun 11. maddesi sağlık çalışanları için yıpranma payı düzenlemeleri içermektedir.

Yıpranma payı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlik Sigortasi Kanunu’nun “Fiilî hizmet süresi zammı” başlıklı 40. maddesinde düzenlenmiştir. Fiili hizmet süresi zammı ile koşulları ağır olan birtakım meslek mensuplarının daha erken emekli olması amaçlanmaktadır.

Yeni düzenleme kimleri kapsamaktadır?

* Torba yasa içerisinde bulunan yıpranma payı düzenlemeleri, insan sağlığını koruyucu, teşhis ve tedavi edici alanlarda görev alan sağlık çalışanlarını ilgilendirmektedir.

* 1219 sayılı Tıp ve Dallarının Uygulanmasına Dair Kanun, 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu ve 6197 sayılı Eczacılar ve Ecczaneler Hakkında Kanun kapsamında çalışan sağlık meslek mensupları yıpranma payı alabileceklerdir.

Bu haliyle düzenlemeler şu meslek gruplarını kapsamaktadır:

Doktor, diş hekimi, hemşire, eczacı, klinik psikolog, fizyoterapist, odyolog, diyetisyen, dil ve konuşma terapisti, sağlık fizikçisi, perfüzyonist, ergoterapist, sağlık bakım teknisyeni

* Sağlık kurumlarında idari görevlerde çalışanlar yasa tasarısının kapsamında bulunmamaktadır.

* Yıpranma hakkı ile ilgili ayrıntılar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çıkartacağı yönetmelikle düzenlenecektir. Hangi çalışmaların yıpranma payı kapsamında değerlendirileceği, nöbet sürelerinin nasıl hesaplanacağı gibi ayrıntılar yönetmelikle somutlaşacaktır.

Düzenleme geriye etkili uygulanacak mıdır?

* Yıpranma payı düzenlemeleri, yürürlüğe girmesinden sonraki çalışmaları ilgilendirmektedir.

* Kanun değişikliği 03.08.2018 tarihinde, Resmi Gazate’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği için, yalnızca bu tarihten sonra yapılan çalışmalar yıpranma payının hesabında dikkate alınacaktır.0