Mesleki statü: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilimdalı Başkanı; Ankara Barosu avukatı (1991); Uluslararası Barolar Birliği üyesi; Ankara Üniversitesi Fikri ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu üyesi; Ankara Barosu Başkanı (2010-2013); Türkiye Barolar Birliği Başkanı

Sicil No: 10596

Eğitim ve mesleki gelişim süreci: TED Ankara Koleji (1986); Columbia Üniversitesi Amerikan Dili Programı (1989); Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1990); Banka ve Ticaret Hukuku Enstitüsü Sertifika Programı (1990); Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, kamu hukuku yükseklisansı (1992); Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, kamu hukuku doktorası (1995); Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku yardımcı doçenti (1996); Columbia Üniversitesi, Hukukçular İçin İngilizce Programı (1996); Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku doçenti (2000); Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku profesörü (2006); ceza ve ceza muhakemesi hukuku alanında kitaplar ve makaleler.

Önceki mesleki faaliyetler: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı (Mart 2007- Ağustos 2008); Ankara Üniversitesi Hukuk Müşavirliği (1997-2001); TRT 2’de “Yaşayan Hukuk” adlı programın hazırlanıp sunulması; Ankara Üniversitesi Fikri ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi müdür yardımcılığı; Uluslararası Ceza Mahkemesi hazırlık çalışmaları ve müzakerelerinde hükümet delegeliği; Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu üyeliği.

Yabancı dil: İngilizce