COVID-19 İÇİN GÖREVLENDİRİLEN TÜM HEKİMLER ‘ZORUNLU MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI’ KAPSAMINDA

COVID-19 İÇİN GÖREVLENDİRİLEN TÜM HEKİMLER ‘ZORUNLU MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI’ KAPSAMINDA

  • COVID-19 hastalığı ile ilgili görevlendirilen tüm hekimler, uzmanlık alanları fark etmeksizin, III. Risk Grubu’ndan “Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası” kapsamına alınmıştır.

Konu hekim hakları açısından son derece önemlidir. 

  • COVID-19 pandemisi ile mücadelede, kamu görevlisi veya özel sektör çalışanı fark etmeksizin, uzmanlık alanı ayrımı yapılmaksızın tüm hekimlerin koronavirüs vakalarında görevlendirilmesi mümkün kılınmıştır.
  • Görevlendirmenin dayanağı, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 17.03.2020 tarihli “Elektif İşlemlerin Ertelenmesi ve Diğer Alınacak Tedbirler” başlıklı yazıdır.
  • Bahsi geçen yazıda sağlık kurumu yöneticilerinin: “Salgın sürecinde tüm Hekimler’in, diğer sağlık çalışanlarının ve diğer kurum çalışanlarının branşı ve çalıştığı birim fark etmeksizin, ilgili hastaların görüldüğü birimlere gerekli desteğin sağlanması” konusunda işbirliği yapmaları gerektiği ifade edilmiştir.
  • Buna karşın, olası komplikasyonlar veya malpraktis vakalarında hekimlerin zorunlu mesleki sorumluluk sigortası kapsamında korunup korunmayacağı konusu netleştirilmemişti. Konuya açıklık getirilmemiş olması, COVID-19 vakalarında görevlendirilen hekimleri tedirgin etmekteydi.
  • 23.05.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan: “Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (2010/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile konuya ilişkin soru işaretleri giderilmiştir.
  • Pandemi sebebiyle yapılan tüm görevlendirmelerin, kamu veya özel hastane fark etmeksizin ve hekimin uzmanlık alanı ne olursa olsun, zorunlu mesleki sorumluluk sigortası kapsamında olduğu açıklanmıştır.
  • Pandemi görevlendirmelerinin kapsam içinde olması için ilave prim tahsil edilmeyecektir.