Bedelli Askerlik – 1111 Sayılı Askerlik Kanununda Yapılan Değişiklikler ve İş Kanunu Hakkında Bilgi Notu

Bedelli Askerlik – 1111 Sayılı Askerlik Kanununda Yapılan Değişiklikler ve İş Kanunu Hakkında Bilgi Notu

Av. Begüm Feyzioğlu

Feyzioğlu Avukatlık Bürosu Avukatı

Bedelli Askerlik:

1111 Sayılı Askerlik Kanununda Yapılan Değişiklikler ve İş Kanunu Hakkında Bilgi Notu

7146 sayılı “Askerlik Kanunu ile Diğer Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı KHK’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 3 Ağustos 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Anılan kanun ile bedelli askerlik uygulaması getirilmiştir. Bu bilgi notunda bedelli askerliğin iş kanunu bağlamında sonuçları açıklanacaktır.

* 1111 sayılı kanuna eklenen 55. madde uyarınca bedelli askerlikten yararlanmak isteyen yükümlülerin;

  • 1 Ocak 1994 (bu tarih dahil değil) tarihinden once doğmuş olmaları,
  • 3 Kasım 2018 tarihine kadar askerlik şubelerine ya da yurt dışı temsilciliklerine başvuruda bulunmaları,
  • Bir defaya mahsus olmak üzere 15.000 TL ödemeleri,
  • 21 gün temel askerlik eğitimini yerine getirmeleri gerekmektedir.

* Bedelli askerlik hükümlerinden yararlananlar, 21 günlük temel askerlik eğitimi süresince, çalıştıkları iş yerinde ücretsiz izinli sayılacaktır.

* İşçinin askerlik ödevini yerine getirmek amacıyla istifa etmeyi de seçmesi mümkündür.

* Bu durumda işçinin İş Kanununda belirtilen bildirim sürelerine uyması gerekmektedir. Aksi takdirde, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır.

* İşçinin işten ayrılırken uyması gereken bildirim süreleri İş Kanunu madde 17 uyarınca aşağıdaki gibidir:

İşyerindeki çalışma süresi Bildirim süresi
6 aydan az 2 hafta
6 ay – 1,5 yıl 4 hafta
1,5 yıl – 3 yıl 6 hafta
3 yıldan fazla 8 hafta

* İstifa etmeyi seçen işçi, en az 1 senedir aynı işyerinde çalışıyor olması durumunda kıdem tazminatına hak kazanacaktır. Kıdem tazminatı, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarı üzerinden hesaplanacaktır.

* Askerlik nedeniyle istifa etmeyi seçen işçi, İş Kanunu madde 31 uyarınca, bu ödevin sona ermesinden başlayarak iki ay içinde yeniden aynı işyerinde çalışma talebinde de bulunabilecektir. Bu takdirde, işveren işçiyi eski işinde veya benzeri işlerde boş yer varsa derhal, yoksa boşalacak ilk işe başka isteklilere tercih ederek, o andaki şartlarla işe almak zorunda kalacaktır. Aranan şartlar bulunduğu halde işveren iş sözleşmesi yapma yükümlülüğünü yerine getirmezse, işe alınma isteğinde bulunan eski işçiye üç aylık ücret tutarında tazminat ödeyecektir.