Mesleki statü: Ankara Barosu avukatı (2020)

Sicil No: 37307

Eğitim ve mesleki gelişim süreci: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2019); Sincan Süleyman Demirel Anadolu Lisesi (2015); Anayasa Değişiklikleri Referandumu Uluslararası Sempozyumu (2017), Avukatlık Mesleğine Hazırlık ve Avukatlık Hukuku Uygulamaları (2018), Teknolojik Dinamizmin, Hukuki Meseleler ve Avukatlık Mesleği Üzerindeki Dönüştürücü Etkisi (2019), Gayrimenkul Kira Hukuku Uygulamaları, CMK’da Seri Muhakeme Usulü ve Basit Yargılama Usulü, CMK Uygulamaları Eğitimi (2020), Mülteci Hukuku Uygulamaları, Kıymetli Evrak Hukuku, Boşanma Hukuku Eğitimi (2020), CMK’da Seri Muhakeme Usulü, CMK’da Basit Yargılama Usulü, İcra-İflas Hukuku Uygulamaları, CMK Uygulamaları, Uygulamada Tasarrufun İptali Davası Eğitimi (2020)

Önceki mesleki faaliyetler: Feyzioğlu Avukatlık Ortaklığı’nda Stajyer Avukat (2020); BDM Hukuk Bürosu’nda Stajyer Avukat (2019); Gün+Partners Avukatlık Bürosu’nda Yaz Stajyeri (2019)

Yabancı dil: İngilizce, Almanca