Mesleki statü: Ankara Barosu’na kayıtlı Stajyer Avukat (sicil no: 34853)

Eğitim ve mesleki gelişim süreci

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Diploması

Ankara Üniversitesi / Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü – Hukuk İngilizcesi Sertifika Programı

Ankara Üniversitesi / TÖMER – İngilizce B2 Sertifikası

Anadolu Üniversitesi / YÖKDİL (17.03.2018) : 98.75

AİHM’e İngilizce dilinde ceza hukuku konulu dilekçe yazma deneyimi bulunmaktadır.

Ankara Üniversitesi / Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi – Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitim Programı Sertifikası

TÜRAVAK / Anonim Şirketler Hukuku İleri Eğitim Programı Sertifikası

Türkiye Barolar Birliği / Anlattırıcı Soru – Çapraz Sorgu & Vergi Uyuşmazlıklarında Avukatlık ve Yargı Kararları Işığında Güncel Konular & CMK-HMK’da İstinaf & Ticari Uyuşmazlıklarda Dava Şartı Arabuluculuk ve Taraf Vekilliği Özel Eğitim Seminerleri

Ankara Barosu / AVSA – Güncel Gelişmeler Işığında AYM ve AİHM’e Bireysel Başvuru Eğitim Semineri Katılım Belgesi

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından çıkarılan MECMUA 2018’de yayınlanmış olan danışman onaylı, “İdari Yargının Görev Alanının Anayasa Tarafından Korunup Korunmadığı Sorunu” isimli akademik makale

Sahipkıran Stratejik Araştırmalar Merkezi’ne (SASAM) ait “sahipkiran.org” Internet adresinde yayınlanmış olan “Dünden Bugüne Dağlık Karabağ: Fırtına Sonrası Sessizlik” isimli inceleme yazısı

4. Mekteb-i Adliye Farazi Dava Yarışması Birinciliği

İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması İkinci Tur

Ankara Üniversitesi / TÖMER – Fransızca A2 Sertifikası (Eğitimine devam etmektedir.)

Anadolu Üniversitesi / Açıköğretim Fakültesi İktisat Bölümü, Birinci Yarıyıl Yüksek Onur Belgesi, İkinci Yarıyıl Onur Belgesi (Eğitimine üçüncü yarıyıl öğrencisi olarak devam edecektir.)

İran Araştırmaları Merkezi (İRAM) – Farsça Başlangıç Kursları (Eğitimine devam etmektedir.)

Ankara Ticaret Odası (ATO) – 1. Ticaret ve Hukuk Haftaları Katılım Belgesi

Kız Başına / Kadına Yönelik Şiddette Hukukun Sözü (I. Oturum: Eksikleri, Uygulamadaki Çıkmazları ve Sosyolojik Yönü ile 6284 s. Kanun ; II. Oturum: Şiddet Mağduru Açısından 6284 s. Kanun’un Uygulanma Süreci) Konferansı Katılım Belgesi

Türkiye Barolar Birliği & ISTAC / Tahkimde Taraf Vekilliği Eğitimi Katılım Belgesi

Anadolu Üniversitesi / Açıköğretim Fakültesi İktisat Bölümü İkinci Dönem Onur Belgesi

Yaşam Artı / Diksiyon, Beden Dili, Sosyal Medya Zirvesi Sertifikası

Yabancı dil: İngilizce (İleri), Fransızca (Orta), Farsça (Temel)