Mesleki statü: Avukat

Sicil No: 33920

Eğitim ve mesleki gelişim süreci

Diltaş Anadolu Lisesi (2012)

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2018)

Tahkimde Taraf Vekilliği Sertifikası (2019)

Hukukta Kari̇yer Kulübü Serti̇fi̇kası (2015)

Hukuk ve Ekonomi̇ isi̇mli̇ Semi̇ner Serti̇fi̇kası (2013)

Londra’da İngi̇li̇zce Yeterli̇li̇k Serti̇fi̇kası (2013)

European Business Law: Competing In Europe – Lund Üni̇versi̇tesi̇ (İsveç)

Yabancı dil: İngi̇li̇zce, Almanca